Писање Колективног уговора код послодавца

21/07/2020 0 By admin

На састанку повереништва у априлу 2020 године, одлучено је да се послодавцу предложи писање Колективног уговора, као замена за постојећи Правилник о раду. Послодавац и други репрезентативни Синдикат су се сагласили са израдом Колективног уговора. 

У предлогу Колективног уговора који су сачинио наш Синдикат предвиђене су следеће веће измене у односу на важећи Правилник:

 1. сведенија форма – избацено је непотребно понављање чланова Закона где је то било могуће;
 2. рад од куће званично убачен, са трајањем до 1 године са могућношћу продужења;
 3. 37,5 сати недељно – 7,5 сати рада – и даље пуно радно време по закону, предложено радно време је од 8:00 до 15:30;
 4.  годишњи одмори – 35 дана (40 дана за опасне послове у складу са Законом) – повећани број дана за поједине махом социјалне категорије;
 5. плаћено одсуство – до 1 године за усавршавање у иностранству, у складу са законом о НиИ;
 6. право на рад од куће за родитеља у периоду од повратка са породиљског до остваривања права детета на боравак у вртићу;
 7. за запослене старости од 18-21 године – ризични рад само уз заштиту и лекарско одобрење;
 8. рад од куће код старања о особама са тешким болестима;
 9. остваривање права на додатну зараду кроз део зараде за радни учинак за ангажовање на пројектима;
 10. остваривање права на додатну зараду кроз део зараде за радни учинак за запослене на тржишту;
 11. минули рад 0,5% по години ангажовања, регрес за годишњи одмор везан за просечну зараду у Републици (трећина просечне плате, тренутно је фиксних 12000 РСД), накнада трошкова исхране 5% просечне бруто плате у Републици;
 12. комисија за процену штете са чланом репрезентативног синдиката или лицем које запослени овласти;
 13. удаљење са посла за штету у износу од 2000 еура у динарској противредности;