Питање младих ангажованих на одређено време

10/09/2020 0 By admin

Након инсистирања Синдиката да се нарасли проблем сарадника ангажованх на одређено време реши, крајем 2019. године решено је да се у стални радни однос приме истраживачи којима је истакао законски рок од 2 године ангажовања. 

На недавно организованом састанку са руководством Института пружена је прилика младим сарадницима да предоче свој проблем. Синдикат је инстистирао на системском решењу проблема, вођењу евиденције и благовременом превођењу колега у стални радни однос. За почетак је договорено прикупљање података на нивоу организационих јединица и слање захтева ресорном Министартву да се сарадници приме на неодређено време.