Дан: 17. септембра 2020.

Питање некатегорисања истраживача и шта даље у 2021 години

Синдикат НЕЗАВИСНОСТ је узео активно учешће у решавању горућег проблема како у Институту, тако и у науци у Србији. Неспровођењем рекатегоризације истраживача и каснијим изостављањем члана о обавези рекатегоризације из анекса уговора, нанета је штета пре свега младим истраживачима у нижим звањима. Потребно је решити питање законом дефинисаних потраживања ка послодавцу, као и омогућити да…

By admin 17/09/2020 0