Категорија: Обавештења

Питање некатегорисања истраживача и шта даље у 2021 години

Синдикат НЕЗАВИСНОСТ је узео активно учешће у решавању горућег проблема како у Институту, тако и у науци у Србији. Неспровођењем рекатегоризације истраживача и каснијим изостављањем члана о обавези рекатегоризације из анекса уговора, нанета је штета пре свега младим истраживачима у нижим звањима. Потребно је решити питање законом дефинисаних потраживања ка послодавцу, као и омогућити да…

By admin 17/09/2020 0

Питање младих ангажованих на одређено време

Након инсистирања Синдиката да се нарасли проблем сарадника ангажованх на одређено време реши, крајем 2019. године решено је да се у стални радни однос приме истраживачи којима је истакао законски рок од 2 године ангажовања.  На недавно организованом састанку са руководством Института пружена је прилика младим сарадницима да предоче свој проблем. Синдикат је инстистирао на…

By admin 10/09/2020 0