Одбор повереника

Одбор повереника

Чланови:

Маријана Петковић, главни повереник

Сања Милошевић Говедаровић, заменик повереника

Миољуб Нешић, секретар