Препорука миритеља – решавање проблема неједнаких зарада научних радника

26/10/2022 0 By admin

Добили смо препоруку у поступку мирења пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова у вези одредби за коефицијенте за обрачун зарада научним радницима који су финансирани институционално. Пиступак је започет с циљем решавања проблема неједнаких зарада научних радника, односно обрачуном зарада према категоријама. Настављамо даље преговоре у циљу закључивања Колективног уговора с послодавцем.

У прилогу испод се налази препорука миритеља.

preporuka_miritelj