Документи

Документи

Оснивачки и пословни документи

Документ о регистрацији Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча”

Решење о репрезентативности Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча”

Пословник о раду Одбора повереника Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча”

Правилник о организовању и раду повереништва Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча”​

Програм рада Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча”​

Пословни подаци

Учлањење и изчлањење из синдиката

Приступница синдикату (скенирани .pdf фајл)

Иступница из синдиката (скенирани .pdf фајл).

Законски оквир

Релевантни закони из делокруга рада синдиката и радног права.

Синдикална продаја

Потврда за административну забрану - Intersport