Организован тренинг за писање пројеката HORIZON 2020

Организован тренинг за писање пројеката HORIZON 2020

15/03/2020 3 By admin

Чланови Синдиката организовали су тренинг за писање и управљање научним пројекатима HORIZON 2020. Тренинг је спроведен у организацији Европске тренинг академије (European Training Academy – EUTA).

Истраживачи су имали прилику да стекну вештину писања пројеката учећи од веома успешних људи као што су професор др Горан Стојановић и професор др Steve Quarrie. Поред уобичајених вежби, предавачи су пренели своја искуства из богате научне каријере. Професор др Стојановић има 10 година искуства у писања и имплементације пројеката финансираних од стране Европске Уније у вредности већој од 8 милиона еура. Професор др Quarrie је написао више од десет пројектат финасираних од стране Европске Уније. Његова успешност у писању FP7 и H2020 пројеката износи преко 70%.

Извор: https://www.facebook.com/EUTrainingAcademy/photos/pcb.1057516937949309/1057427777958225/

У оквиру предавања која су трајала 5 дана, полазници курса учили су како и где да пронађу праве позиве за писање пројеката, како правилно да напишу текст пројекта пролазећи кроз све битне ставке и фазе писања као и психолошки аспект при разради и презентовању идеје пројекта. Поред тога, полазницима су представњљене основе  правилног управљање средствима ЕУ фондова као и административни део посла који је неопходно испунити током трајања пројектног периода. Предавања су пропраћена вежбама уз дискусију након сваке теме на којој су полазници могли да постављају питања и разјасне све недоумице. Такође, предавачи су у току предавања наглашавали које су то новине које ће бити спроведене у току новог пројектног циклуса под називом HORIZON EUROPE који ће бити актуеалн након краја HORIZON 2020 следеће године.

Извор: https://www.facebook.com/EUTrainingAcademy/photos/pcb.1057516937949309/1057427624624907/

Писањем пројеката HORIZON 2020 пружа шансу за остваривање права на новчане европске фондове који су знатно већи од националних фондова. Такође, учешће на оваквим пројектима добра је прилака за повезивање како научних група тако и науке са привредом.