Саопштење

15/04/2021 0 By admin
На иницијативу Синдиката „Независност-Винча“, а уз консултације и одобрење Одбора за науку ГСПРС Независност, данас је издато следеће саопштење:
 

Одбор запослених у високом образовању и научно-истраживачкој делатности ГСПРС Синдиката „Независност“ подржава напоре истраживача који покушавају да добију одштету од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и апелује на Министарство и друге државне структуре да у што краћем року пронађе праведно решење и укине обрачун зарада научних радника према категоријама.

Категорије су уведене још 2004. године зарад повећања продуктивности научних радника и видљивости домаће науке у свету.  На почетку новог пројектног циклуса, урађена је рекатегоризација, а Министарство је имало уговорну обавезу да је понови у 2013. години Уместо тога, начин обрачуна зарада остао је трајно одређен категоријама у којима су се истраживачи затекли 2013. године. Ова одлука дакле у потпуности није уважила продуктивност, напредовање у звањима и резултате које су истраживачи и истраживачице у међувремену постигли.  Поред више пута констатованих негативних појава, као што је  хиперпродукција научних радова, изостанак  рекатегоризације  узроковао је и вишемилионску  материјалну и немерљиву  нематеријалну штету научним радницима.   Наставком оваквог начина обрачуна зарада, континуирано се увећава штета према истраживачима и следствено додатно продубљује један од горућих проблема у сфери научног рада – урушавање људских ресурса. Уколико изостане одговарајућа реакција надлежних институција, страхујемо да ће науци у Србији бити потребно више деценија како би се на овом плану ситуација санирала. 

Стога, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ апелује на све одговорне да се више не чека са увођењем платних разреда како би се укинуо начин обрачуна зарада према категоријама, већ да се под хитно реши ово питање и укину категорије, те да, у складу са Законом о раду, сви научни радници буду плаћени исто за исти посао који обављају. 

Саопштење се може наћи на насловној  страни интернет презентације ГСПРС Независност: 
 
Гл. Повереник др Маријана Петковић