Питање некатегорисања истраживача и шта даље у 2021 години

17/09/2020 0 By admin

Синдикат НЕЗАВИСНОСТ је узео активно учешће у решавању горућег проблема како у Институту, тако и у науци у Србији. Неспровођењем рекатегоризације истраживача и каснијим изостављањем члана о обавези рекатегоризације из анекса уговора, нанета је штета пре свега младим истраживачима у нижим звањима. Потребно је решити питање законом дефинисаних потраживања ка послодавцу, као и омогућити да се у 2021. години пређе на законом предвиђено институционално финансирање, без постојећих категорија.

Након подршке инцијативи и петицији истраживача да се овај проблем реши на адекватан начин, на недавно одржаном састанку са реукводством Института договорено је да се прикупе подаци о оштећеним истраживачима на нивоу Института и да се Министарству упути захтев за решавање финансирања за 2021 годину, уз могућност делимичне одштете из сопствених средстава Института.